Manlig bröstcancer

Jämfört med kvinnlig bröstcancer är män något äldre vid diagnos och har oftare en ärftlighet för bröstcancer. Manlig bröstcancer är ovanlig i västvärlden och utgör ca 0.5 – 1 % av all bröstcancer. I Sverige får cirka 60 män diagnosen varje år. Sämre leverfunktion och kraftig övervikt ökar risken för att insjukna. Bröstcancer hos män är oftare östrogenberoende än hos kvinnor, och mer sällan HER2 receptorpositiv.

Tidigare var prognosen sämre för män, vilket sannolikt dels berodde på senare diagnos – då män i första hand inte misstänker bröstcancer och därför väntar med att söka vård – dels fick män mer sällan olika tilläggsbehandlingar. Under senare år har detta väsentligen rättats till genom att de behandlingsrekommendationer som används för kvinnor nu även gäller för män.

Nyare kunskap tyder dock på att manlig bröstcancer delvis har en annan biologi än kvinnlig bröstcancer. Män har färre mjölkkörtlar än kvinnor och också en annan hormonuppsättning. Forskning pågår för att kartlägga detta. Studier visar även att män som nyligen diagnosticerats med bröstcancer har en sämre livskvalitet än kvinnor i samma situation. Man tittar också på vilka biverkningar män har under endokrin behandling, vilket nästan alla rekommenderas, och hur de upplever denna efterbehandling.

Specifik kunskap om manlig bröstcancer har varit begränsad och var länge dåligt studerad. Ett internationellt initiativ lett av Fatima Cardoso, Lissabon, där delar av Sverige deltagit (Göteborg, Uppsala-Örebro och Lund) har ökat kunskapen. Det svenska bidraget till detta projekt är till viss del finansierat av Bröstcancerförbundet.

Stort tack till Barbro Linderholm, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, för texten om manlig bröstcancer.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss