Olika former av bröstcancer

De vanligaste bröstcancerformerna är: hormonkänslig bröstcancer, HER2-positiv bröstcancer, trippelnegativ bröstcancer, cancer in situ och inflammatorisk bröstcancer.

I de flesta fall börjar cancern i mjölkgångarnas celler, så kallad ductal cancer, men cancer kan också uppstå i mjölkkörtlarna, så kallad lobulär cancer, och i enstaka fall i bindväven som finns mellan mjölkkörtlarna. Provet som tas från tumören (biopsin) analyseras på laboratorium. Provsvaret ger läkarna information om vilken form av bröstcancer det är.

Det är tumörcellernas egenskaper, inte var tumören uppstår, som avgör vilken bröstcancerform det är.

De vanligaste bröstcancerformerna är:

Hormonkänslig bröstcancer som innebär att cancercellerna stimuleras av östrogen och progesteron, cirka 70-80 procent av fallen.

HER2-positiv bröstcancer som innebär att det finns ett speciellt protein, HER2 på cellernas yta, cirka 15 procent av fallen.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC), det vill säga östrogen- och progesteronnegativ och HER2-negativ, cirka 10-15 procent av fallen.

Cancer in situ (CIS) beskrivs ofta som ett förstadium till cancer som bara finns i mjölkgångarna och inte har förmåga att sprida sig med blodet eller in i omgivande vävnad, CIS behandlas oftast med operation. Motsvarar cirka 10 procent av fallen.

Inflammatorisk bröstcancer är en ovanligare form av bröstcancer som drabbar 1-4 procent av alla som får bröstcancer. Vid inflammatorisk bröstcancer bildas oftast ingen knöl som går att känna eftersom cellförändringarna är utspridda och svårare att upptäcka.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss