Olika former av bröstcancer

De vanligaste bröstcancerformerna är: hormonkänslig bröstcancer, HER2-positiv bröstcancer, trippelnegativ bröstcancer, cancer in situ och inflammatorisk bröstcancer.

I de flesta fall börjar cancern i mjölkgångarnas celler, så kallad ductal cancer, men cancer kan också uppstå i mjölkkörtlarna, så kallad lobulär cancer, och i enstaka fall i bindväven som finns mellan mjölkkörtlarna. Provet som tas från tumören (biopsin) analyseras på laboratorium. Provsvaret ger läkarna information om vilken form av bröstcancer det är.

Det är tumörcellernas egenskaper, inte var tumören uppstår, som avgör vilken bröstcancerform det är.

De vanligaste bröstcancerformerna är:

Hormonkänslig bröstcancer som innebär att cancercellerna stimuleras av östrogen och progesteron, cirka 70-80 procent av fallen.

HER2-positiv bröstcancer som innebär att det finns ett speciellt protein, HER2 på cellernas yta, cirka 15 procent av fallen.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC), det vill säga östrogen- och progesteronnegativ och HER2-negativ, cirka 10-15 procent av fallen.

Cancer in situ (CIS) beskrivs ofta som ett förstadium till cancer som bara finns i mjölkgångarna och inte har förmåga att sprida sig med blodet eller in i omgivande vävnad, CIS behandlas oftast med operation. Motsvarar cirka 10 procent av fallen.

Inflammatorisk bröstcancer är en ovanligare form av bröstcancer som drabbar 1-4 procent av alla som får bröstcancer. Vid inflammatorisk bröstcancer bildas oftast ingen knöl som går att känna eftersom cellförändringarna är utspridda och svårare att upptäcka.

Andra bröstcancerformer är:

Lobulär neoplasi kallades tidigare lobulär cancer in situ (LCIS) och är inte cancer utan en samling av onormala celler i bröstets mjölkkörtlar. Det ger inga symtom, sprider sig inte och syns vanligtvis inte på mammografiscreeningen. Därför är det även oklart exakt hur många som drabbas. Varför man får lobulär neoplasi finns det heller inget tydligt svar på. Upptäckten görs vanligtvis genom ett vävnadsprov eller när man opererar bröstet av andra skäl. Om man har haft lobulär neoplasi kan det innebära en viss ökad risk för att få bröstcancer senare.

Medullär bröstcancer uppstår i bröstets mjölkgångar och kan sprida sig till kringliggande bröstvävnad. Den är trippelnegativ, växer ganska långsamt och sprider sig sällan till lymfkörtlarna i armhålan. Av all bröstcancer står medullär bröstcancer för 3–5 procent. Vanligaste åldern för att drabbas är 45–55 år och det är vanligare att kvinnor som har en BRCA1- mutation drabbas.

Mucinös bröstcancer uppstår i bröstets mjölkgångar och är vanligtvis hormonberoende, HER2-negativ och sprider sig sällan till lymfkörtlarna i armhålan. Mucinös bröstcancer står för mindre än 2 procent av all bröstcancer.

Pagets sjukdom uppstår i bröstvårtan och sprider sig därefter till vårtgården. Symtom är utslag, flagning och irritation i huden vid bröstvårtan. Symtomen kan i början försvinna och komma tillbaka och det kan likna ett vanligt eksem eller någon annan hudförändring som är godartad. Diagnos ställs genom vävnadsprov från bröstvårtan. Majoriteten av de som får Pagets sjukdom är över 50 år. Vanligtvis har man även en annan typ av bröstcancer samtidigt, mest vanligt är då att ha duktal cancer in situ (DCIS).

Papillär bröstcancer uppstår i bröstets mjölkgångar och sprider sig sällan till lymfkörtlar i armhålan. Av all bröstcancer står papillär bröstcancer för mindre än 1 procent. Den är hormonberoende och HER2-negativ.

Tubulär bröstcancer uppstår i bröstets mjölkgångar och växer oftast långsamt. Den står för mindre än 2 procent av all bröstcancer och är hormonberoende och HER2-negativ. När tubulär bröstcancer upptäcks har den sällan spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss