Intervju med onkologen

Maria Ekholm är överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Hon har bland annat tilldelats Region Jönköpings vetenskapliga pris för sin forskning om bröstcancer.

Vad utmärker behandlingen av HER2-positiv bröstcancer?

HER2-positiv bröstcancer är ett bra exempel på hur skräddarsydda behandlingar, även kallat precisionsmedicin, har ändrat förutsättningarna markant till det bättre.

Hur har precisionsmedicin förändrat prognosen vid HER2-positiv bröstcancer?

Tack vare att man har lyckats skapa läkemedel riktade mot HER2-proteinet kan man effektivt bromsa den signalväg som driver cancerutvecklingen vid HER2-positiv bröstcancer med väldigt god behandlingseffekt som följd. Den målinriktade behandlingen är dessutom relativt skonsam, tack vare att den i första hand påverkar cancercellerna.

Precisionsmedicin revolutionerar behandling av HER2-positiv bröstcancer.

Maria Ekholm

Vilka utmaningar kvarstår?

Vi ser en kontinuerlig utveckling av nya läkemedel som successivt förbättrar den redan goda prognosen för HER2-positiv bröstcancer. Men trots effektiva, målinriktade behandlingar drabbas vissa patienter av återfall. I framtiden hoppas vi i allt större utsträckning kunna skräddarsy behandlingen efter den enskilda patientens förutsättningar. Det innebär att identifiera vilka patienter som löper större risk för återfall, för att kunna erbjuda dem utökad behandling. Samtidigt finns det patienter vars behandling vi kommer kunna minska, utan att försämra prognosen.

Vilka råd kan du ge till den som fått diagnosen HER2-positiv bröstcancer?

Eftersom behandlingsplanen ofta innefattar flera olika läkemedel och att behandlingen löper över lång tid, är det viktigt att du som patient och även anhöriga ges möjlighet att vara delaktiga i vårdplanen. Fråga gärna en extra gång för att verkligen förstå varför vi ger en viss typ av behandling. Vi läkare och sjuksköterskor spelar en väldigt viktig roll för att få patienten att känna sig trygg och inkluderad i sin vårdplan.

Läs mer

Fakta om HER2-positiv bröstcancer
”Jag drabbade av HER2-positiv bröstcancer”

Läs mer om bröstcancer

Läs mer om bröstcancer

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss