Målinriktade molekyler

Det finns många olika former av bröstcancer och de nya målinriktade behandlingarna är riktade mot speciella molekyler eller receptorer på vissa cancerceller. Därför måste behandlingen alltid anpassas till just den tumörtypen efter analys av tumörcellernas egenskaper.

Tyrosinkinashämmare är en ny grupp av läkemedel som används vid några former av bröstcancer. Läkemedlen tas i tablettform och blockerar aktiviteten hos enzymer (cyklinberoende kinas) som får cancerceller att dela sig. Det finns olika typer av proteinkinashämmare som används vid olika former av bröstcancer. Vanliga biverkningar är illamående och kräkningar.

PARP-hämmare (poly (ADP-ribos) polymerasenzymer) är ett nytt sätt att behandla ärftlig bröstcancer (BRAC1 och BRAC2). Proteinet PARP är ett viktigt protein för reparation av trasigt DNA och celldöd. PARP är också ett nödvändigt protein för BRCA–muterad cancer att överleva. Därför är BRCA-muterade tumörer mer känsliga för PARP-hämmare. Vanliga biverkningar är illamående och kräkning.

mTOR-hämmare är det senaste tillskottet i behandlingen av hormonpositiv bröstcancer. Läkemedlet ges som tablett och tas i kombination med hormonbehandling. Läkemedlet blockerar proteinet mTOR som har betydelse för cancercellernas tillväxt. Vanliga biverkningarna är anemi, trötthet och överkänslighetsreaktioner.

ki.se/forskning/smartare-lakemedel-ska-radda-liv

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss