Inflammatorisk bröstcancer

Inflammatorisk bröstcancer är en ovanlig bröstcancerform som oftast drabbar något yngre kvinnor.

Det kan vara svårt att diagnostisera inflammatorisk bröstcancer eftersom det inte alltid finns någon knöl, cellförändringarna kan vara utspridda i bröstet. Behandling inleds med cytostatika i kombination med antibiotika så att inflammationen går tillbaka. Efter det görs operationen och därefter kan strålbehandling ges för att minska risken för återfall. Om cancercellerna är hormonkänsliga ges hormonell behandling.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss