Trippelnegativ bröstcancer

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är ett samlingsnamn för bröstcancerformer som kännetecknas av att tumörcellerna saknar tre typer av receptorer på cellytan (östrogen, progesteron och HER2).

Vad är trippelnegativ bröstcancer?

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC) är ett samlingsnamn för bröstcancerformer som kännetecknas av att tumörcellerna saknar tre typer av receptorer på cellytan (östrogen, progesteron och HER2). Då tumören saknar receptorer går det inte att med läkemedel rikta behandlingen till cancercellerna på samma sätt som vid exempelvis hormonkänsliga bröstcancerdiagnoser. Behandlingar som finns idag är operation, strålbehandling, cytostatika och andra medicinska behandlingar.

Hur ställs diagnosen?

För att diagnosticera trippelnegativ bröstcancer testas tumören för hormonkänslighet, det vill säga om tumörens tillväxt och överlevnad påverkas av hormoner. Om ingen hormonkänslighet eller HER2-protein hittas, säger man att tumören är trippelnegativ. Ibland har patienter olika typer av bröstcancer samtidigt. Trippelnegativ bröstcancer är vanligare bland unga kvinnor, kvinnor med afrikanskt ursprung och bland kvinnor med en ärftlig form av bröstcancer (mutation i bröstcancergenen BRCA-1).

Hur behandlas trippelnegativ bröstcancer?

Cancercellerna i trippelnegativ bröstcancer delar sig snabbare jämfört med hormonkänsliga cancertyper. Samtidigt gör en snabb celldelning att cellerna är mer känsliga, vilket innebär att cytostatika (cellgifter) ofta har större effekt på trippelnegativ bröstcancer jämfört med andra bröstcancertyper. Prognosen blir ständigt bättre och bättre.

Behandling före operation

I vissa fall ges läkemedel före operationen, så kallad neoadjuvant behandling, till exempel när tumören inte bedöms vara redo för operation. Syftet med behandlingen är att få tumören att krympa och på så sätt öka möjligheterna att få bort alla tumörceller vid en senare operation. Dessutom kan neoadjuvant behandling minska risken för återfall och därmed förbättra prognosen.

Operation/Kirurgi

Personer som diagnosticerats med trippelnegativ bröstcancer genomgår i de flesta fall en operation, med målet att ta bort tumören med god marginal. Operationen kan göras både som ett bröstbevarande ingrepp men kan också innebära att hela bröstet måste avlägsnas, så kallad mastektomi. Valet av ingrepp styrs framför allt av hur stor tumören är i relation till bröstet och var i bröstet den är lokaliserad.
Läs mer om kirurgi
Läs mer om mastektomi och bröstrekonstruktion

Cytostatikabehandling (Cellgifter)

För att undvika att nya tumörer bildas efter en operation och för att bekämpa eventuella kvarvarande cancerceller, behandlas de flesta patienter med trippelnegativ bröstcancer med cytostatika. Behandlingar i syfte att förebygga återfall efter operation kallas också adjuvant behandling. Cytostatikabehandlingen slår mot alla kroppens celler och består oftast av en kombination av olika läkemedel, de mest aktiva läkemedelsgrupperna är antracykliner och taxaner. Behandlingen kan ges veckovis, varannan vecka eller som tre-veckors-kurer. Det vanligaste är att behandlingen pågår under 18 veckor.
Läs mer om cytostatikabehandling

Strålbehandling

Efter avslutad cellgiftsbehandling kan det även bli aktuellt med strålbehandling mot kvarvarande bröst, bröstkorgsvägg och i vissa fall också mot regionala lymfkörtlar. Strålbehandlingar har större precision än cytostatikabehandlingar. Vilka patienter som har nytta av kompletterande strålbehandling bestäms av tumörens olika egenskaper, om man fått bort alla tumörceller under operationen eller om det finns någon spridning till lymfkörtlarna. Man vet att strålterapi efter operation minskar risken för lokala återfall i bröstet och/eller i armhålan med cirka två tredjedelar. Vanligtvis ges strålbehandlingen dagligen i 3–5 veckor.
Läs mer om strålbehandling

Återfall och spridd trippelnegativ bröstcancer

Lokala återfall behandlas likadant som den ursprungliga tumören. Alla bröstcancerdiagnoser är komplexa och idag vet man inte varför vissa personer får tillbaka sin cancer efter behandlingen. Med trippelnegativ bröstcancer är återfallsrisken högre under de två första åren, därför är det speciellt viktigt med regelbundna efterkontroller. Om inget återfall uppstått efter 3–5 år är prognosen god.
Läs mer om spridd bröstcancer

Fyra fakta om trippelnegativ bröstcancer

 • Cirka 10% av all bröstcancer är trippelnegativ
  Varje år insjuknar cirka 8 000 personer i bröstcancer och av dessa får omkring 1 000 personer diagnosen trippelnegativ bröstcancer.
 • Trippelnegativ bröstcancer betyder att cancertumören saknar tre receptorer
  Avsaknad av receptorer för de kvinnliga könshormonerna, östrogen och progesteron, liksom proteinet HER2 gör att behandlingsalternativen är färre för trippelnegativ bröstcancer jämfört med andra typer av bröstcancer.
 • Så behandlas trippelnegativ bröstcancer
  Trippelnegativ bröstcancer behandlas idag med operation, cytostatika, immunterapi och strålbehandling.
 • Forskningen inom trippelnegativ bröstcancer går framåt
  Trots att mycket arbete kvarstår, går forskningen om trippelnegativ bröstcancer framåt med nya behandlingar och läkemedel.

Ladda ner vår broschyr om trippelnegativ bröstcancer

Till dig med trippelnegativ bröstcancer

Läs mer

Intervju med onkologen om trippelnegativ bröstcancer
”Jag drabbades av trippelnegativ bröstcancer”

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss