Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.
Läs mer
Jag förstår

MÅ BRA-program

Koppla av och ladda om på MÅ BRA-veckor finansierade av Bröstcancerförbundet! Gemensamt för dem alla är ett kärleksfullt fokus på tid för återhämtning – genom samtal, avkoppling, medveten kost och fysisk aktivitet. Här har många av våra medlemmar hittat tillbaka till livsinspiration, lugn och glädje under årens lopp. För att kunna söka ska du alltså vara medlem i någon av våra bröstcancerföreningar. Ansökningsblankett hittar du under respektive program. Varmt välkommen med din ansökan!

Sidan uppdateras med program för 2022 i början av 2022.

Välkommen_mindre.jpg

LEVA-vecka på Masesgården för kvinnor med spridd bröstcancer

Du som lever med spridd bröstcancer är välkommen att söka till detta program. Du är aktiv i livet men går på ständiga kontroller och behandlingar. Syftet med veckan är återhämtning, gemenskap, inspiration och att fylla på energi i både kropp och själ. Du ingår i en grupp med andra i liknande situation. Programmet har funnits sedan 2010 och är mycket uppskattat.

Bröstcancerförbundet står för program, kost och logi. Du betalar för resan plus en egenavgift på 2000 kr*. Programmet är lördag till torsdag på Masesgårdens Hälsohem i Dalarna.

För att få söka till denna vecka måste du vara medlem i en bröstcancerförening ansluten till Bröstcancerförbundet, och du ska även ha varit betalande medlem under 2020. All bokning och urval för dessa platser sker direkt via Bröstcancerförbundet. Ansökan stängd för 2021.

MITT I LIVET-vecka på Masesgården för kvinnor med kurativ bröstcancer

Mitt-i-Livet är ett återhämtningsprogram för personer som ska vidare till ett aktivt liv. Återhämtningen sker i små grupper, med deltagare som av olika skäl vill hitta tillbaka till energi i både kropp och själ. Mitt-i-Livet-veckor är för dig som är färdigbehandlad och läker efter din bröstcancer. Syftet är att under professionell vägledning få hjälp att hitta tillbaka till uthållighet och ett aktivt liv.

Bröstcancerförbundet står för program, kost och logi. Du betalar för resan plus en egenavgift på 2500 kr*. Programmet är söndag till fredag, alternativt lördag till torsdag, på Masesgårdens Hälsohem i Dalarna.

För att få söka till denna vecka måste du vara medlem i en bröstcancerförening ansluten till Bröstcancerförbundet, och du ska även ha varit betalande medlem under 2020. All bokning och urval för dessa platser sker direkt via Bröstcancerförbundet. Ansökan stängd för 2021.

Masesgården följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra smittspridning.

Mer information om programmen

Kursledare för samtliga program är Carolina Welin, MOW Hälsa, med lång erfarenhet av rehab och återhämtning i samband med bröstcancerdiagnoser. Vill du veta mer om programmen kan du kontakta Carolina på carolina.welin@mow.se eller mobilen 070-651 10 90.

Praktiska frågor

För praktiska frågor, ring Helena Hedengren på Bröstcancerförbundet, 08-546 405 34 eller mejla helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

*) Du har möjlighet att söka medel till egenavgiften för programmen om du har en årsinkomst under 250.000 kr. Bifoga då din senaste inkomstdeklaration tillsammans med ansökningsblanketten.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss