Några av våra samarbeten

Här hittar du goda exempel och inspiration från våra företagssamarbeten! Produkter i bröstmönster, informationsspridning, befintliga produkter som har omvandlats till rosa produkter och mycket mer. Företag kan samarbeta med oss på olika nivåer, litet som stort. Oavsett nivå är vi tacksamma för alla som engagerar sig i kampen mot bröstcancer.

Vill du också bekämpa bröstcancer tillsammans med Bröstcancerförbundet?

Vill du också bekämpa bröstcancer tillsammans med Bröstcancerförbundet?

Läs mer här
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss