Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Förbundsstyrelsen

Bröstcancerförbundets styrelse väljs av medlemsföreningarnas representanter vid kongressen som hålls var tredje år. Åren mellan kongress kallas ordföranden till ordförandestämma.

Arbetsutskottet

Bröstcancerförbundets arbetsutskott består av Susanne Dieroff Hay, Rose-Marie Fredrikson, Yvonne Jakobsson, Kärstin Lindblom-Sandqvist och Åsa Magnusson. Generalsekreterare Marit Jenset är adjungerad till arbetsutskottet.

Styrelsen för mandatperioden 2018-2020

Susanne Dieroff Hay

Ordförande

070 239 21 83

Kort om Susanne
Susanne är grafisk formgivare och konstnär. Inom dessa områden har hon även arbetat som lärare och kursledare. De senaste åren har Susanne varit aktiv patientföreträdare inom cancerområdet.

Rose-Marie Fredrikson

Vice ordförande

073 941 98 10

Kort om Rose-Marie
Rose-Marie är distriktssköterska i grunden med 30 års erfarenhet på olika positioner inom Mölnlycke Health Care. Sedan november 2017 har Rose-Marie lämnat arbetslivet.

Yvonne Jakobsson

Ledamot och ekonomisakkunnig

0730 76 09 26

Yvonne är intresserad företagsekonomi och arbetar med redovisning i sin egen firma.

Yvonne är också intresserad av ny forskning och att arbeta för att bröstcancervården förbättras och blir samma för alla bröstcancerdrabbade.

Yvonne har arbetat inom hälso- och sjukvården som medicinsk sekreterare och som utbildad handelslärare med uppgift att utbilda medicinska sekreterare 1983—2004.
Inom föreningsarbete har Yvonne erfarenhet som ordförande i Lärarsektionen för medicinska sekreterare och som sekreterare i lokal Hjärt- och lungförening.
Yvonne bidrar gärna med sina erfarenheter och tycker om att driva fram förbättrad utbildning och att sjukdomsdrabbade ges möjlighet att må så bra som möjligt trots sin sjukdom.

Kärstin Lindblom-Sandqvist

Ledamot

070 638 87 46

Kort om Kärstin
Kärstin är specialpedagog med ett långt förflutet inom kommun och landsting. Som pensionär är hon timanställd vid Campus Varberg. Hon har även varit engagerad inom idrottens föreningsvärld.

Ewa-Stina Johansson

Ledamot

0739 13 14 12

Kort om Ewa-Stina
Ewa-Stina är högskoleutbildad inom medicinsk informatik. Hon har arbetat i 15 år som avdelningschef för patientadministration och därefter som system-administratör i Landstinget Blekinge.

Else-Marie Lindgren

Ledamot

070-223 43 50

Kort om Else-Marie
Else-Marie har ett förflutet inom marknadsföring och försäljning på Telia. Tidigare kommunalråd i Borås samt riksdagsledamot (KD) 1998-2010.

Åsa Magnusson

Ledamot

070 318 08 08

Kort om Åsa
Åsa är utbildad kommunikatör med rötterna i Norrbotten. Hon har jobbat som konsult inom bl.a. kundservice, HR, logistik och administration. Nu är Åsa projektkoordinator på Vattenfall. Rehabiliteringsfrågor, hälsa och internationella utbyten är frågor hon gärna jobbar med.

Elisabet Schesny

Ledamot

073 313 72 92

Kort om Elisabet
Elisabet arbetar som administratör och konferenskoordinator på fackförbundet Unionen. Före sin bröstcancer arbetade hon i 20 år med arbetsskadeärenden på samma förbund. Åren före Unionen anställd inom stat och kommun. En röd tråd genom arbetslivet har varit att arbeta i verksamheter med koppling till hälsa och sociala frågor.

Susanna Enifena

Ledamot

070 314 66 22

Kort om Susanna
Susanna är gymnasieingenjör med el/tele-inriktning och har en filosofiekandidatexamen i företagsekonomi. Hon har arbetat som chef inom administration och systemförvaltning, som konsult och projektledare inom IT och som HR-konsult. För närvarande arbetar Susanna som förvaltningsledare och controller inom Region Östergötland. Allting kan förbättras och utvecklas är hennes ledstjärna, och hon tycker att det är viktigt att lära av andra – varför hon är intresserad av både nationell och internationell samverkan och utvecklingsarbete.

Petra Lysén

Ledamot

Kort om Petra
Petra är beteendevetare med fil kand i psykologi och har många år arbetat med verksamhets-utveckling och projektledning inom tjänstesektorn. Petra lever med spridd bröstcancer och har stort intresse av att arbeta med de frågor som berör denna patientgrupp.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss