Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Förbundsstyrelsen

Bröstcancerförbundets styrelse väljs av medlemsföreningarnas representanter vid kongressen som hålls var tredje år. Åren mellan kongress kallas ordföranden till ordförandestämma.

Arbetsutskottet

Bröstcancerförbundets arbetsutskott består av Susanne Dieroff Hay, Rose-Marie Fredrikson, Yvonne Jakobsson, Kärstin Lindblom-Sandqvist och Åsa Magnusson. Generalsekreterare Marit Jenset är adjungerad till arbetsutskottet.

Styrelsen för mandatperioden 2018-2020

Susanne Dieroff Hay

Ordförande

070 239 21 83

Kort om Susanne
Susanne är grafisk formgivare och konstnär. Inom dessa områden har hon även arbetat som lärare och kursledare. De senaste åren har Susanne varit aktiv patientföreträdare inom cancerområdet.

Rose-Marie Fredrikson

Vice ordförande

073 941 98 10

Kort om Rose-Marie
Rose-Marie är distriktssköterska i grunden med 30 års erfarenhet på olika positioner inom Mölnlycke Health Care. Sedan november 2017 har Rose-Marie lämnat arbetslivet.

Kärstin Lindblom-Sandqvist

Ledamot

070 638 87 46

Kort om Kärstin
Kärstin är specialpedagog med ett långt förflutet inom kommun och landsting. Som pensionär är hon timanställd vid Campus Varberg. Hon har även varit engagerad inom idrottens föreningsvärld.

Ewa-Stina Johansson

Ledamot

073 913 14 12

Kort om Ewa-Stina
Ewa-Stina är högskoleutbildad inom medicinsk informatik. Hon har arbetat i 15 år som avdelningschef för patientadministration och därefter som system-administratör i Landstinget Blekinge.

Åsa Magnusson

Ledamot

070 318 08 08

Kort om Åsa
Åsa är utbildad kommunikatör med rötterna i Norrbotten. Hon har jobbat som konsult inom bl.a. kundservice, HR, logistik och administration. Nu är Åsa projektkoordinator på Vattenfall. Rehabiliteringsfrågor, hälsa och internationella utbyten är frågor hon gärna jobbar med.

Elisabet Schesny

Ledamot

073 313 72 92

Kort om Elisabet
Elisabet arbetar som administratör och konferenskoordinator på fackförbundet Unionen. Före sin bröstcancer arbetade hon i 20 år med arbetsskadeärenden på samma förbund. Åren före Unionen anställd inom stat och kommun. En röd tråd genom arbetslivet har varit att arbeta i verksamheter med koppling till hälsa och sociala frågor.

Petra Lysén

Ledamot

Petra nås via mejl

Kort om Petra

Petra är beteendevetare med fil kand i psykologi och har många år arbetat med verksamhetsutveckling och projektledning inom tjänstesektorn. Petra lever med spridd bröstcancer och har stort intresse av att arbeta med de frågor som berör denna patientgrupp.

Marica Lindmark Henriksson

Ledamot

070 345 38 70

Kort om Marica

Marica hade just disputerat inom kemi då hon fick sin bröstcancerdiagnos, 33 år gammal. Hon har sedan dess varit engagerad i olika patientföreningar och aktivt arbetat för samverkan dem emellan. Marica blev medlem i Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad 2004, och har under årens lopp varit verksam både som kontaktperson och stödpersonsansvarig.

Ann-Charlotte Frank Lindgren

Ledamot

070 737 54 32

Kort om Ann-Charlotte
Ann-Charlotte har bred erfarenhet som VD i flera organisationer med fokus på vård i olika former. Som ledare har hon bland annat arbetat långsiktigt med att bygga upp och stärka företag i förändring. Ann-Charlotte har varit verksam i flera styrelser.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss