Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Förbundsstyrelsen

Bröstcancerförbundets styrelse väljs av medlemsföreningarnas representanter vid kongressen som hålls var tredje år. Åren mellan kongress kallas ordföranden till ordförandestämma.

Arbetsutskottet

Bröstcancerförbundets arbetsutskott består av Susanne Dieroff Hay, Rose-Marie Fredrikson, Elisabet Schesny och Åsa Magnusson. Kärstin Lindblom-Sandqvist är adjungerad till arbetsutskottet, så även generalsekreterare Marit Jenset.

Förbundsstyrelsen för mandatperioden 2021-2023

Susanne Dieroff Hay

Ordförande

070 239 21 83

Kort om Susanne
Susanne är grafisk formgivare och konstnär. Inom dessa områden har hon även arbetat som lärare och kursledare. De senaste åren har Susanne varit aktiv patientföreträdare inom cancerområdet.

Elisabet Schesny

vice ordförande

073 313 72 92

Kort om Elisabet
Elisabets specialområde är arbetslivsfrågor. Hösten 2019 lämnade hon sin anställning på fackförbundet Unionen, där hon under många år arbetade med bland annat handläggning av arbetsskadeärenden och som kursledare i arbetsskade- och sjukförsäkringsfrågor.

Ann-Charlotte Frank Lindgren

Ledamot

070 737 54 32

Kort om Ann-Charlotte
Ann-Charlotte har bred erfarenhet som VD i flera organisationer med fokus på vård i olika former. Som ledare har hon bland annat arbetat långsiktigt med att bygga upp och stärka företag i förändring. Ann-Charlotte har varit verksam i flera styrelser.

Anneli Nilsson

ledamot

070 575 99 39

Kort om Anneli
Anneli påbörjade sin yrkeskarriär inom vården men då kroppen sa ifrån, utbildade hon sig till ekonom. Sedan 28 år har hon arbetat med ekonomi inom den privata sektorn I dagsläget jobbar hon på en revisionsbyrå med allt från löpande redovisning till bokslut och årsredovisningar.

Anita Wanngren

ledamot

070 888 25 30

Kort om Anita
Under sin långa karriär inom SEB har Anita sökt sig till utmaningar som handlar om att utveckla verksamheten, som chef eller specialist. Idag ingår hon i flödesledningsgrupperna för bröstcancer och ärftlig cancer på Karolinska sjukhuset. Hon sitter också i RCC Stockholm Gotlands Patient- och närståenderåd.

Emilia Peetre

ledamot

070 614 71 10

Kort om Emilia
Emilia är utbildad sjuksköterska och barnmorska. Sedan 2011 arbetar hon som barnmorska och verksamhetschef på barnmorskemottagningen Frejakliniken i Höllviken. Emilia brinner för rehabiliteringsfrågor och bättre stöd för familj och närstående till bröstcancerdrabbade.

Gudrun Blombrant

ledamot

070 671 32 65

Kort om Gudrun
Gudrun arbetar som kurator på en högstadieskola i Kalix. Tidigare har hon jobbat som sjukhuskurator, samt inom socialtjänsten som handläggare och chef. Gudrun vill vara en röst för de bröstcancerdrabbade i norra Sverige och glesbygden, där vården har speciella utmaningar.

Jaana Ben Maaouia

ledamot

070 181 25 74

Kort om Jaana
1992 började Jaana arbeta som grundskollärare. Sedan dess har hon vidareutbildat sig och arbetat både som specialpedagog och rektor. Sedan snart fem år tillbaka arbetar Jaana med uppdrag och samverkan inom lärarutbildningen på Högskolan i Borås.

Marica Lindmark Henriksson

Ledamot

070 345 38 70

Kort om Marica
Marica hade just disputerat inom kemi då hon fick sin bröstcancerdiagnos, 33 år gammal. Marica blev medlem i Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad 2004 och har varit verksam både som kontaktperson och stödpersonsansvarig.

Petra Lysén

Ledamot

Petra nås via mejl

Kort om Petra
Petra är beteendevetare med fil kand i psykologi och har under många år arbetat med verksamhetsutveckling och projektledning inom tjänstesektorn. Petra lever med spridd bröstcancer och har stort intresse av att arbeta med de frågor som berör denna patientgrupp.

Åsa Magnusson

Ledamot

070 318 08 08

Kort om Åsa
Åsa är utbildad kommunikatör med rötterna i Norrbotten. Hon har arbetat som konsult inom bl.a. kundservice, HR, logistik och administration. Nu är Åsa projektkoordinator på Vattenfall. Rehabiliteringsfrågor, hälsa och internationella utbyten är frågor hon gärna jobbar med.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss