Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Förbundsstyrelsen

Bröstcancerförbundets styrelse väljs av medlemsföreningarnas representanter vid kongressen som hålls var tredje år. Åren mellan kongress kallas ordföranden till ordförandestämma.

Arbetsutskottet

Bröstcancerförbundets arbetsutskott består av Susanne Dieroff Hay, Rose-Marie Fredrikson, Elisabet Schesny och Åsa Magnusson. Kärstin Lindblom-Sandqvist är adjungerad till arbetsutskottet, så även generalsekreterare Marit Jenset.

Styrelsen för mandatperioden 2018-2020

Susanne Dieroff Hay

Ordförande

070 239 21 83

Kort om Susanne
Susanne är grafisk formgivare och konstnär. Inom dessa områden har hon även arbetat som lärare och kursledare. De senaste åren har Susanne varit aktiv patientföreträdare inom cancerområdet.

Rose-Marie Fredrikson

Vice ordförande

073 941 98 10

Kort om Rose-Marie
Rose-Marie är distriktssköterska i grunden med 30 års erfarenhet på olika positioner inom Mölnlycke Health Care. Sedan november 2017 har Rose-Marie lämnat arbetslivet.

Kärstin Lindblom-Sandqvist

Ledamot

070 638 87 46

Kort om Kärstin
Kärstin är specialpedagog med ett långt förflutet inom kommun och landsting. Som pensionär är hon timanställd vid Campus Varberg. Hon har även varit engagerad inom idrottens föreningsvärld.

Ewa-Stina Johansson

Ledamot

073 913 14 12

Kort om Ewa-Stina
Ewa-Stina är högskoleutbildad inom medicinsk informatik. Hon har arbetat i 15 år som avdelningschef för patientadministration och därefter som system-administratör i Region Blekinge.

Åsa Magnusson

Ledamot

070 318 08 08

Kort om Åsa
Åsa är utbildad kommunikatör med rötterna i Norrbotten. Hon har arbetat som konsult inom bl.a. kundservice, HR, logistik och administration. Nu är Åsa projektkoordinator på Vattenfall. Rehabiliteringsfrågor, hälsa och internationella utbyten är frågor hon gärna jobbar med.

Elisabet Schesny

Ledamot

073 313 72 92

Kort om Elisabet
Elisabets specialområde är arbetslivsfrågor. Hösten 2019 lämnade hon sin anställning på fackförbundet Unionen, där hon under många år arbetade med bland annat handläggning av arbetsskadeärenden och som kursledare i arbetsskade- och sjukförsäkringsfrågor.

Petra Lysén

Ledamot

Petra nås via mejl

Kort om Petra
Petra är beteendevetare med fil kand i psykologi och har under många år arbetat med verksamhetsutveckling och projektledning inom tjänstesektorn. Petra lever med spridd bröstcancer och har stort intresse av att arbeta med de frågor som berör denna patientgrupp.

Marica Lindmark Henriksson

Ledamot

070 345 38 70

Kort om Marica
Marica hade just disputerat inom kemi då hon fick sin bröstcancerdiagnos, 33 år gammal. Marica blev medlem i Bröstcancerföreningen Olivia Medelpad 2004 och har varit verksam både som kontaktperson och stödpersonsansvarig.

Ann-Charlotte Frank Lindgren

Ledamot

070 737 54 32

Kort om Ann-Charlotte
Ann-Charlotte har bred erfarenhet som VD i flera organisationer med fokus på vård i olika former. Som ledare har hon bland annat arbetat långsiktigt med att bygga upp och stärka företag i förändring. Ann-Charlotte har varit verksam i flera styrelser.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss