Valberedningen

Bröstcancerförbundets valberedning för mandatperioden 2023-2026

Kontakta valberedning via telefon eller e-post, valberedning@brostcancerforbundet.se

Valberedningens instruktion

Enligt Bröstcancerförbundets stadgar ska Bröstcancerförbundet ha en valberedning vars huvuduppgift är att inför kongressen lägga fram förslag till styrelse, revisor och förtroendevalda revisorer för kommande kongressperiod samt eventuella fyllnadsval vid ordförandestämma. Ytterligare uppgift är att lägga fram förslag till kongressen om arvodering till styrelse och uppdrag inom verksamheten.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss