Valberedningen

Bröstcancerförbundets valberedning för mandatperioden 2021-2023

Kontakta valberedning via telefon eller e-post, valberedning@brostcancerforbundet.se

 • Eva Miller Bröstcancerföreningen Malmöhus
  Tel: 070 999 62 90
 • Lena Öberg Bröstcancerföreningen Maria Gävleborg
  Tel: 073 808 60 86
 • Carin Tegefeldt Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm
  Tel: 072 315 04 24
 • Marie-Louise Cedergren Bröstcancerföreningen Johanna Trollhättan
  Tel: 070 333 10 74
 • Maria Rundell Bröstcancerföreningen Dalarna
  Tel: 073 530 27 43
Valberedningens instruktion

Enligt Bröstcancerförbundets stadgar ska Bröstcancerförbundet ha en valberedning vars huvuduppgift är att inför kongressen lägga fram förslag till styrelse, revisor och förtroendevalda revisorer för kommande kongressperiod samt eventuella fyllnadsval vid ordförandestämma. Ytterligare uppgift är att lägga fram förslag till kongressen om arvodering till styrelse och uppdrag inom verksamheten.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss