Utmärkelser

Vid Bröstcancerförbundets kongress i november delas två av Sveriges mest ärofyllda priser inom bröstcancervården ut: Årets Bröstsjuksköterska och Bröstcancerförbundets Utmärkelse. Nu är det dags att nominera! Se kriterier och nomineringsblanketter nedan.

Årets Bröstsjuksköterskor 2022 Helene Lind, Christine Näslund och Susanne Söder och Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 professor Yvonne Brandberg.

Syftet med utdelningarna är uppmärksamma personer som har gjort insatser för bröstcancerdrabbade. Det är bröstcancerföreningarnas medlemmar som nominerar genom den bröstcancerförening de är medlemmar i. Utmärkelserna belönar prestationer som stämmer överens med Bröstcancerförbundets vision, mission eller medlemslöfte och ska gå till en eller flera personer som väsentligt bidragit till förbättringar inom bröstcancerområdet.

Nominering Årets Bröstsjuksköterska

Nomineringsrätt har Bröstcancerförbundets lokalföreningar samt enskilda medlemmar.

Läs om kriterierna här

Ladda ner blankett för nominering här

Nominering Bröstcancerförbundets Utmärkelse

Nomineringsrätt har Bröstcancerförbundets lokalföreningar, enskilda medlemmar via sin lokalförening och ledamöter i Bröstcancerförbundets styrelse.

Läs om kriterierna här

Ladda ner blankett för nominering här

Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 tilldelas professor Yvonne Brandberg, psykolog och forskningsledare vid Karolinska Institutet.

Yvonne Brandberg får Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2022 för ”sin långvariga och enträgna forskning där fokus ligger på att undersöka och förbättra människors upplevelser och erfarenheter av att screenas för, diagnostiseras med och behandlas mot cancersjukdom”. I motiveringen betonas också att hennes studier är ett viktigt och patientnära komplement till annan bröstcancerforskning eftersom de handlar om patienters livskvalitet. Läs mer

Läs om tidigare mottagare av Bröstcancerförbundets Utmärkelse

Årets Bröstsjuksköterska 2022 tilldelas Helene Lind, Christine Näslund och Susanne Söder, på onkologen på Sundsvalls sjukhus

– Röster har vittnat om en utmanande tid för onkologen på Sundsvalls sjukhus. När medlemmar från olika föreningar, nominerat tre kontaktsjuksköterskor från samma avdelning för insatser som bidragit till en trygg vård var valet givet. Det är en fin och välförtjänt trio som tar hem Årets Bröstsjuksköterska. De ska ha all heder för sitt arbete, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Läs om tidigare mottagare av Årets Bröstsjuksköterska

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss