LEVA-vecka

Du som lever med spridd bröstcancer är välkommen att söka till detta program. Du är aktiv i livet men går på kontinuerliga kontroller och behandlingar.

En utsträckt arm i skogsmiljö.

Om LEVA-veckan

Återhämtning, gemenskap, inspiration och att fylla på energi i både kropp och själ. Du ingår i en grupp med andra i liknande situation. Programmet är på Masesgårdens Hälsohem i Dalarna. Programmet har funnits sedan 2010 och är mycket uppskattat. Till varje vecka har vi 8 platser.

Datum 2024

Ansökan för 2024 har stängt. Du som redan har sökt kommer att få svar inom kort.

  • 6-11 april (lördag - torsdag)
  • 17-22 augusti (lördag - torsdag)
  • 23/11 - 28/11 (lördag – torsdag)

Kändes fantastiskt fint att få ingå i ett sammanhang där alla som deltar har genomgått liknande situation.

en tidigare deltagare

Kostnad

Bröstcancerförbundet står för program, kost och logi. Du betalar för resan plus en egenavgift på 2000 kr.
Du har möjlighet att söka medel till egenavgiften för programmen om du har en årsinkomst under 250.000 kr. Bifoga då din senaste inkomstdeklaration tillsammans med ansökningsblanketten.

Ansökan

Ansökan för 2024 har stängt. Du som redan har sökt kommer att få svar inom kort.

För att få söka till denna vecka måste du vara medlem i en bröstcancerförening ansluten till Bröstcancerförbundet. Du ska varit medlem i två år, det vill säga ha betalat de två senaste medlemsavgifterna för innevarande år samt året före. All bokning och urval för dessa platser sker direkt via Bröstcancerförbundet.

Kursledare

Kursledare är Carolina Welin, MOW Hälsa, med lång erfarenhet av rehab och återhämtning i samband med bröstcancerdiagnoser.

Frågor eller funderingar?

För praktiska frågor, ring Helena Hedengren på Bröstcancerförbundet, 08-546 405 34 eller mejla helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss