MITT I LIVET-vecka

MITT I LIVET-veckan är ett återhämtningsprogram för personer med kurativ bröstcancer som är påväg tillbaka till ett aktivt liv.

En kvinna som sitter vid vattnet.

Om MITT I LIVET-veckan

Återhämtningen sker grupp, med deltagare i liknande situation. MITT I LIVET-veckan är för dig som är färdigbehandlad och läker efter din bröstcancer. Syftet är att under professionell vägledning få hjälp att hitta tillbaka till uthållighet och till arbetslivet. Programmet är på Masesgårdens Hälsohem i Dalarna. Till varje vecka har vi 12 platser.

Kostnad

Bröstcancerförbundet står för program, kost och logi. Du betalar för resan plus en egenavgift på 2500 kr.
Du har möjlighet att söka medel till egenavgiften för programmen om du har en årsinkomst under 250.000 kr. Bifoga då din senaste inkomstdeklaration tillsammans med ansökningsblanketten.

Datum

  • 26-31 maj (söndag-fredag)
  • 6-11 oktober (söndag-fredag)

Ansökan

Ansökan för 2024 har stängt. Du som redan har sökt kommer att få svar inom kort.

För att få söka till denna vecka måste du vara medlem i en bröstcancerförening ansluten till Bröstcancerförbundet. Du ska varit medlem i två år, det vill säga ha betalat de två senaste medlemsavgifterna för innevarande år samt året före. Vi prioriterar sökanden som inte tidigare varit på någon av våra rehabveckor. All bokning och urval för dessa platser sker löpande via Bröstcancerförbundet.

Kursledare

Kursledare för samtliga program är Carolina Welin, MOW Hälsa, med lång erfarenhet av rehab och återhämtning i samband med bröstcancerdiagnoser.

Frågor?

För praktiska frågor, ring Helena Hedengren på Bröstcancerförbundet, 08-546 405 34 eller mejla helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss