Rehab på Lydiagården

Medlemmar med kurativ bröstcancer kan söka till en rehabvecka på Lydiagården i Höör. Veckan innehåller bland annat föreläsningar, gruppsamtal, fysisk träning, medveten närvaro och avslappning.

Om rehab på Lydiagården

Syftet med rehabveckan är att ge tid för återhämtning, reflektion och värdefull kunskap.

Tillsammans med personal och de andra deltagarna får du tid att reflektera över din situation och hjälp att hitta nya vägar framåt. Du får möjlighet att dela erfarenheter med andra, fylla på med ny kunskap, prova på utvecklande och spännande övningar och få nya verktyg för att minska ångest, oro och stress.

I teamet på Lydiagården ingår bara legitimerad personal så som onkolog, psykoterapeut/kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, sexolog och specialistsjuksköterskor. Lydiagården har under mer än 30 år erbjudit cancerdrabbade rehabilitering.

Under vistelsen får du ett rehabiliteringsprogram som utgår från dig och dina resurser. Du kommer att få allt stöd du behöver – och du kommer också att bli utmanad. Alla aktiviteter sker i grupp för att få möjlighet att dela livserfarenheter.

Målet är att du ska få ökad livskvalitet och funktionsförmåga såväl fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt, och kunna komma tillbaka till arbetslivet.

Datum 2024

Ansökan för 2024 har stängt. Du som redan har sökt kommer att få svar inom kort.

Om Lydiagården

Lydiagården ligger vackert beläget mitt i bokskogen i Höör i mellersta Skåne. Där använder man sig av naturens hälsofrämjande effekter.

Maten lagas med kärlek från grunden och är till största del ekologisk. Lydiagårdens kock svarar på dina frågor och lyssnar till dina behov.

På Lydiagården får du ett eget rum med dusch och toalett. Det går att ta sig dit både med bil och kollektivt.

Du ska kunna ansvara för din personliga hygien, förflyttning och medicinering själv. Det finns hjälpmedel att låna under vistelsen.

Kostnad

Bröstcancerförbundet står för program, kost och logi. Du betalar för resan plus en egenavgift på 2500 kr.
Du har möjlighet att söka medel till egenavgiften för programmen om du har en årsinkomst under 250 000 kr. Bifoga då din senaste inkomstdeklaration tillsammans med ansökningsblanketten.

Ansökan

För att tillgodogöra dig rehabiliteringen och kunna vara med fullt ut i programmet bör det ha gått 6-8 veckor efter avslutad strålbehandling.

För att söka till denna vecka måste du ha varit medlem de senaste två åren, det vill säga ha betalat de två senaste avgifterna för innevarande år samt året före. Vi prioriterar sökanden som inte tidigare varit på någon av våra rehabveckor.

Ansökan för 2024 har stängt. Du som redan har sökt kommer att få svar inom kort.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss