Bidrag till Elisabeth Hedins minne

Bröstcancerförbundets grundare och första ordförande, Elisabeth Hedin, var en sann eldsjäl och pionjär i bröstcancer-Sverige. Elisabeth Hedins fond tillkom genom minnesgåvor i samband med att hon avled 1987. Bröstcancerförbundet har delat ut bidrag till Elisabeth Hedins minne i över 30 år med syfte att hedra det arbete som Elisabeth uträttade. Bidraget är till för medlemmar med begränsad ekonomi och kan användas till insatser för ökat välmående.

Ansökan är stängd för i år.

Bröstcancerförbundet_Elisabeth_Hedin rund.pngElisabeth Hedin, Bröstcancerförbundets första ordförande.

Kriterier

 • Du ska vara medlem i en av våra bröstcancerföreningar. Du ska ha varit betalande medlem under 2022 och ha betalt medlemsavgiften för 2023.
 • Bidrag kan sökas för ökat välbefinnande, exempelvis inköp av baddräkt, bh, tatuering av ögonbryn, inköp av peruk eller friskvård. OBS! Inköpen måste ha gjorts under 2023.
 • Bidrag beviljas inte för spa-vistelse, rehabilitering eller allmänna resor för egen-rekreation, utlandsresor, familjebesök etc.
 • I ansökan ska den typ av ökat välbefinnande man ansöker för specificeras per rad, med delbelopp angivet för respektive rad, samt en total summering. Ansökan med endast totalbelopp beaktas ej.
 • Bröstcancerförbundets styrelse beslutar om bifall eller avslag av ansökan. Samtliga ansökningar är anonyma vid beslutstillfället.
 • Ansökta poster kan anslås eller avslås, helt eller delvis.
 • Styrelsens beslut går inte att överklaga.
 • Den sökandes beskattningsbara förvärvsinkomst, enligt medsänd kopia av senaste årets inkomstdeklaration, bör inte överstiga 250 000 kr. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
 • Bidrag beviljas inte till den som erhöll bidrag år 2022.

Maximalt bidrag är 5 000 kronor per sökande.

Ansökan

Undertecknad ansökan kan med fördel scannas och mejlas in via e-post, alternativt sändas med vanlig post. I båda fallen ska kopia på senaste årets inkomstdeklaration bifogas för att ansökan ska vara giltig.

Ej undertecknad eller ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökan som sänds via e-post skickas till helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

Ansökan som sänds via post skickas till:

Bröstcancerförbundet
Att: Helena Hedengren
Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm

Viktiga datum

 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 2023.
 • Beslut tas av Bröstcancerförbundets styrelse på styrelsens möte i april.
 • Samtliga sökande får besked senast 11 maj 2023 via e-post eller brev.

Utbetalning

Utbetalning av beviljat belopp sker till konto som angivits i ansökan.

Den sökande intygar att eventuellt beviljat bidrag används till det som uppgivits i ansökan. Den sökande ska till Bröstcancerförbundet redovisa kvitto för sina inköp under innevarande år (2023).

Frågor

Frågor besvaras av Helena Hedengren på Bröstcancerförbundets kansli: helena.hedengren@brostcancerforbundet.se, telefon: 08-546 405 34

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss