Bidrag till Elisabeth Hedins minne

Bröstcancerförbundets grundare och första ordförande, Elisabeth Hedin, var en sann eldsjäl och pionjär i bröstcancer-Sverige. Elisabeth Hedins bidrag tillkom genom minnesgåvor i samband med att hon avled 1987. Bröstcancerförbundet har delat ut bidrag till Elisabeth Hedins minne i över 30 år med syfte att hedra det arbete som Elisabeth uträttade. Bidraget är till för medlemmar med begränsad ekonomi och kan användas till insatser för ökat välmående.

Ansökan öppnar igen i februari 2025.

Bröstcancerförbundet_Elisabeth_Hedin rund.pngElisabeth Hedin, Bröstcancerförbundets första ordförande.

Kriterier

  • Du ska vara medlem i en av våra bröstcancerföreningar. Du ska ha varit medlem i två år, det vill säga att du har betalat de två senaste medlemsavgifterna.
  • Bidrag kan sökas för ökat välbefinnande, exempelvis inköp av baddräkt, bh, tatuering av ögonbryn, inköp av peruk eller friskvård. OBS! Inköpen måste ha gjorts under det år bidraget beviljats för.
  • Bidrag beviljas inte för spa-vistelse, rehabilitering eller allmänna resor för egen-rekreation, utlandsresor, köp utomlands eller familjebesök etc.
  • I ansökan ska den typ av ökat välbefinnande man ansöker för specificeras per rad, med delbelopp angivet för respektive rad, samt en total summering. Ansökan med endast totalbelopp beaktas ej.
  • Bröstcancerförbundets styrelse beslutar om bifall eller avslag av ansökan. Samtliga ansökningar är anonyma vid beslutstillfället.
  • Ansökta poster kan anslås eller avslås, helt eller delvis.
  • Styrelsens beslut går inte att överklaga.
  • Den sökandes beskattningsbara förvärvsinkomst, enligt medsänd kopia av senaste årets inkomstdeklaration, bör inte överstiga 250 000 kr. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.
  • Bidrag beviljas inte till den som erhöll bidrag tidigare år.

Maximalt bidrag är 5 000 kronor per sökande. Ansökan öppnar igen i februari 2025.

Frågor

Frågor besvaras av Helena Hedengren på Bröstcancerförbundets kansli: helena.hedengren@brostcancerforbundet.se, telefon: 08-546 405 34

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss