Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.
Läs mer
Jag förstår

Så använder vi din gåva

Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer bedriver Bröstcancerförbundet insamling och finansierar patientnära bröstcancerforskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade samt driver opinion i bröstcancerfrågor. Så här använder vi din gåva!

Ändamål cirkel_210210_ 300 dpi.pngSiffrorna är hämtade ur årsredovisningen för 2019

Vi är alltid rosa och lägger all vår kraft på att förbättra livssituationen för bröstcancerdrabbade och deras närstående – både i dag och i framtiden.

Tack vare generösa bidrag från privatpersoner och företag kan vi göra mer för fler. Sätten att bidra på är många. Men alla betyder lika mycket. Tillsammans bekämpar vi bröstcancer 12 månader om året.

Om Bröstcancerfonden

Bröstcancerförbundet bedriver specifikt insamling till patientnära bröstcancerforskning under varumärket Bröstcancerfonden. Insamlade medel till Bröstcancerförbundet som är direkt öronmärkta till Bröstcancerfonden är intäkter från månadsgivare, försäljning av Bröstcancerförbundets rosa band och egna produkter samt erhållna testamenten, där inget annat specifikt ändamål är angivet.

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Stöd bröstcancerforskningen och de som är drabbade. Ge en gåva!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss