Kongresser och stämmor

Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ är kongressen som genomförs vart tredje år. Mellan kongresserna arrangeras årliga ordförandestämmor. Hösten 2023 hölls den senaste kongressen. På den här sidan lägger vi ut information löpande.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss