Protokoll kongresser och stämmor

Bröstcancerförbundets högsta beslutande organ är kongressen som genomförs vart tredje år. Mellan kongresserna arrangeras årliga ordförandestämmor.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss