Så använder vi din gåva

Med visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer finansierar vi patientnära bröstcancerforskning, ger stöd och rehabilitering till drabbade och bedriver opinion i bröstcancerfrågor. Så här använder vi din gåva!

Bröstcancerförbundet bedriver insamling till patientnära bröstcancerforskning under varumärket Bröstcancerfonden. Insamlade medel som är direkt öronmärkta till Bröstcancerfonden är intäkter från månadsgivare, försäljning av Bröstcancerförbundets rosa band och egna produkter samt erhållna testamenten, där inget annat specifikt ändamål är angivet. 2021 delade vi ut drygt 12,6 miljoner kronor till bröstcancerforskning.

Siffror från Bröstcancerförbundets årsredovisning 2021.Siffror från Bröstcancerförbundets årsredovisning 2021.

Tack vare generösa bidrag från privatpersoner och företag kan vi göra mer för fler. Sätten att bidra på är många. Men alla betyder lika mycket. Tillsammans bekämpar vi bröstcancer.

Visste du att Bröstcancerförbundet är godkänd gåvomottagare hos Skatteverket och att du därmed som månadsgivare har möjligheten att få tillbaka 25 procent på din gåva? Läs mer här.

Stöd bröstcancerforskningen och drabbade

Stöd bröstcancerforskningen och drabbade

Ge en gåva idag
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss