Vår verksamhet

Bröstcancerförbundets verksamhet består av att finansiera patientnära bröstcancerforskning, ge stöd och rehabilitering till drabbade samt att bedriva opinion och påverka beslutsfattare i bröstcancerfrågor.

Vi finansierar bröstcancerforskning

Vi finansierar bröstcancerforskning

Sedan 2008 har vi delat ut drygt 100 miljoner kronor till bröstcancerforskning. Den livsviktiga forskningen har gjorts möjlig tack vare gåvor från privatpersoner, företag och organisationer som stöder oss i kampen mot bröstcancer.
Vi ger stöd och rehabilitering

Vi ger stöd och rehabilitering

En viktig del i vårt arbete är att finnas där och ge stöd för de som drabbas av bröstcancer. Våra 140 stödpersoner lyssnar och ger tröst när den behövs som mest. Vi arrangerar också rehabiliteringsveckor för våra medlemmar
Vi bedriver opinion och påverkansarbete

Vi bedriver opinion och påverkansarbete

Bröstcancerförbundet och anslutna bröstcancerföreningar arbetar med att bekämpa bröstcancer, varje dag, året om. Vi är stolta över att ha drivit igenom gratis mammografi till alla kvinnor mellan 40-74 år i Sverige. Screening och god brösthälsa är två av flera hjärtefrågor som vi jobbar med.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss