Kampanjen Ospridd sanning

Bilden av bröstcancer kläs ofta i ett rosa skimmer och fokuserar på berättelser om överlevare. För många är verkligheten dock annorlunda. Spridd bröstcancer drabbar cirka 1 500 kvinnor i Sverige, årligen. För den som drabbas är framtidsutsikterna snarare svarta än rosa. Överlevnaden fem år efter diagnos är 25 procent. Trots att det sker stora medicinska framsteg behöver den här gruppen tillgång till bättre behandlingar snabbare. De drabbade har helt andra behov än patienter med primär bröstcancer. Det vet inte beslutsfattare om. Därför startade Bröstcancerförbundet våren 2017 kampanjen Ospridd sanning.

Ospridd sanning riktade sig mot politiker och andra beslutsfattare för att få igenom beslut om bättre psykosocialt stöd till drabbade och anhöriga, fler och större satsningar på forskning och nya behandlingar för att säkerställa en mer jämlik vård och rätten till rehabilitering.

Vägen att nå beslutsfattare har i kampanjen gått via gräsrotsengagemang. Vi gav människor möjlighet och verktyg att själva vara med och påverka. En stor del av kampanjen drevs därför av så kallade ”aktivister” som engagerat sig, och av kvinnor som själva är drabbade av spridd bröstcancer. Mycket av kommunikationen i kampanjen bars därför av aktivisterna som fick möjligheten att dela sina historier och kontakta beslutsfattare med konkreta förslag.

Kampanjen drevs i två år och under tiden fanns en kontinuerlig kommunikation med beslutsfattare på olika nivåer i hela Sverige. Vi har försett politiker och tjänstemän med konkreta beslutsunderlag och checklistor så att de kan fatta bättre beslut för fler.

Läs mer och fördjupa dig i de tre teman som Bröstcancerförbundet drivit under Ospridd sanning:

Rätten till psykosocial stöd
Rätten till nya läkemedel
Rätten till rehabilitering

Här kan du ladda ner beslutsunderlagen till våra tre teman:

Beslutsunderlag psykosocialt stöd-1_841x1189.jpg

Rätten om psykosocialt stöd

Psykosocialt stöd till cancersjuka och deras anhöriga

Ladda ner
Beslutsunderlag nya läkemedel-1_841x1189.jpg

Rätten till nya läkemedel

Livet väntar inte

Ladda ner
Beslutsunderlag rehabilitering-1_841x1189.jpg

Rätten till rehabilitering

Att ta hand om det som fortfarande är friskt

Ladda ner

Kampanjen utvecklades med ekonomiskt stöd från Pfizer.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss