Rätten till rehabilitering

Rätten till rehabilitering är ett av tre teman som Bröstcancerförbundet drivit under kampanjen Ospridd sanning.

Forskningen går åt rätt håll och allt fler lever längre med spridd bröstcancer. För en god livskvalitet under sjukdomsperioden behövs fysisk och psykisk rehabilitering.

Sedan några år tillbaka finns ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering. Där står det att vården bör ge alla patienter en individuell rehabiliteringsplan och se rehabilitering som en del av behandlingen. Trots detta blir bara tre av tio bröstcancerpatienter erbjudna rehabilitering. Många vittnar om att de måste fråga efter, och tjata sig till, rehabilitering. De menar också att det inte finns någon struktur eller plan för hur rehabiliteringen ska utformas.

För att förändra detta har vi tagit fram ett beslutsunderlag och en film (se nedan) som informerar beslutsfattare om vad de måste göra!

Läs mer i beslutsunderlaget om rätten till rehabilitering

Läs mer om de andra teman vi drivit under Ospridd sanning:

Rätten till psykosocialt stöd
Rätten till nya läkemedel

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss