Rätten till psykosocialt stöd

Rätten till psykosocialt stöd är ett av tre teman som Bröstcancerförbundet drivit under kampanjen Ospridd sanning.

Psykosocialt stöd till cancerpatienter och deras anhöriga är otroligt viktigt. Ändå upplever många kvinnor med spridd bröstcancer att det finns stora brister inom vården och omsorgen vad gäller stöd. Många oroar sig för att deras barn inte ska få någon hjälp efter att de gått bort.

Därför har Bröstcancerförbundet tagit fram ett beslutsunderlag som innehåller en checklista för att hjälpa beslutsfattare runt om i landet. Vad som är ett bra stöd kan nämligen vara svårt att veta och definiera. Många saknas kunskap om att det är kommunerna som har ansvar att tillhandahålla det psykosociala stödet.

Läs mer i beslutsunderlaget om rätten till psykosocialt stöd

Sorgen är ständigt närvarande. Behovet av stödinsatser från samhället är mycket stort.

Bröstcancerförbundet

Läs mer om de andra teman vi drivit under Ospridd sanning:

Rätten till nya läkemedel
Rätten till rehabilitering

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss