Rätten till nya läkemedel

Rätten till nya läkemedel är ett av tre teman som Bröstcancerförbundet drivit under kampanjen Ospridd sanning.

Sverige har en god vård. Samtidigt brottas vårt land med stora utmaningar. En av de största är att vården inte är jämlik vilket slår hårt mot vissa patientgrupper. En sådan grupp är kvinnor som lever med spridd bröstcancer. För dem kan den ojämlika vården kan få dödliga konsekvenser då tillgången på nya läkemedel skiljer sig åt mellan landstingen.

Bröstcancerförbundet gjorde en kartläggning för att ta reda på hur lång tid det tar att introducera nya läkemedel. Den visade att skillnaderna mellan landstingen är stora och användningen av nya läkemedel är generellt sett låg.

Byråkratin som försenar introduktionen är en bidragande faktor till att enbart 55 procent av de läkemedel som är godkända av EU finns tillgängliga i Sverige. Dessutom tar det i genomsnitt 281 dagar innan ett läkemedel som godkänns av EU blir tillgängligt i Sverige. Det är alldeles för länge.

Läs mer i beslutsunderlaget om rätten till nya läkemedel

Eftersom tid är liv

Vi har även tagit fram en skrift som beskriver och analyserar patienters väntan på nya läkemedel. Den belyser hur lång väntan är och vad den kan bero på. Slutsatsen är att patienterna väntar onödigt länge och att politiska beslut skulle kunna snabba på tillgången till nya värdefulla läkemedel. Med denna skrift vill vi ge inspiration till de politiker som vill minska väntan på nya behandlingar.
Det går att göra något.

Läs skriften Tid är liv

Många kvinnor som lever med spridd bröstcancer är beroende av nya läkemedel. Därför behöver politiker och andra beslutsfattare agera!

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet

Läs mer om de andra teman vi drivit under Ospridd sanning:

Rätten till psykosocialt stöd
Rätten till rehabilitering

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss