Rapport om cancerrehabilitering

Bröstcancerförbundet och Cancerfonden har gemensamt genomfört en granskning av den svenska bröstcancerrehabiliteringen. Rapporten ”Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter” visar att svenska lagar och riktlinjer för cancerrehabilitering inte följs.

Ulrika Årehed Kågström och Susanne Dieroff Hay Foto Jonas Asp_800x400px.jpgUlrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden och Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet. Foto Jonas Asp.

Rehabilitering vid bröstcancer höjer livskvaliteten och hjälper människor tillbaka till vardagen. Men den rehabilitering som erbjuds varierar över landet. Det är en stor utmaning för de 100 000 personer i Sverige som har eller har haft bröstcancer. Hälften av dem får komplikationer efter behandlingen. Det handlar ofta om extrem trötthet (fatigue), smärta och torra slemhinnor.

En tidigare undersökning bland bröstcancerpatienter visar att sex av tio inte blivit erbjudna rehabilitering för att behandla komplikationerna. För att nu slå fast hur den faktiska tillgängligheten till rehabilitering ser ut, har Bröstcancerförbundet och Cancerfonden gemensamt genomfört en granskning av den svenska bröstcancerrehabiliteringen.

Det finns såväl lagstiftning som nationella riktlinjer för cancerrehabilitering, men vi kan genom vår granskning konstatera att dessa inte följs.

Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundets ordförande

Oklart vad som erbjuds

Granskningen visar att det inte finns någon kunskap om omfattningen av bröstcancerrehabilitering inom svensk hälso- och sjukvård. Ingen vet alltså hur många bröstcancerpatienter som blir erbjudna rehabilitering, vilka insatser som erbjuds eller hur stora behoven är. Anledningen är att det saknas strukturer och uppföljning.

– Det finns såväl lagstiftning som nationella riktlinjer för cancerrehabilitering, men vi kan genom vår granskning konstatera att dessa inte följs. Det är oerhört problematiskt och påverkar livskvaliteten negativt för tusentals patienter varje år. Alla cancerpatienter har rätt till rehabilitering, säger Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundets ordförande.

Tillgänglighet olika

Tillgängligheten till bröstcancerrehabilitering varierar också stort över landet. I vissa regioner är tillståndet extra allvarligt.

– En intervjuad kontaktsjuksköterska vittnar om att sjukhuset ibland inte ens utreder patienternas behov av rehabilitering eftersom de inte har kapacitet att genomföra insatserna. Det gör mig väldigt nedslagen. Jag hoppas att vår granskning kan vara startskottet på nödvändiga förbättringar, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.

Jag hoppas att vår granskning kan vara startskottet på nödvändiga förbättringar.

Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare

Rapporten: Lika olika överallt

Resultatet av granskningen sammanfattas i rapporten “Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter”.

Intervjuer har genomförts med sju processledare och utvecklingsledare från de sex regionala cancercentrumen (RCC) samt ett strategiskt urval av 18 kontaktsjuksköterskor från onkolog- och kirurgkliniker vid universitets- respektive länssjukhus runt om i landet. Därutöver har dokumentation som rapporter, artiklar, vårdprogram, riktlinjer och rutiner respektive lokala underlag rörande cancerrehabilitering i allmänhet och i förekommande fall bröstcancerrehabilitering, legat till grund för kartläggningen.

Webbinarium

Under ett webbinarium presenterade Bröstcancerförbundet och Cancerfonden rapporten “Lika olika överallt – En kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter” och de förslag vi bedömer kan lägga en grund för att förbättra cancervården i framtiden.

Här är en inspelning av webbinariet:

Läs mer om rehabilitering vid bröstcancer

Läs mer om rehabilitering vid bröstcancer

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss