Kampanjen #gemigtid

Hösten 2021 startade Bröstcancerförbundet uppropet #gemigtid för att ge alla med spridd bröstcancer mer tid att leva.

Varje år får 1 500 kvinnor i Sveriges samma ofattbara besked – att cancern har spridit sig från tumören i bröstet till andra delar av kroppen, och att tillståndet inte längre går att bota.

Under de senaste åren har forskningen gjort fantastiska framsteg. I dag finns nya målinriktade läkemedel som kan hjälpa kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer att leva ett längre liv. Men behandlingen når inte alla.

Bröstcancerförbundets nya kartläggning visar att endast fyra av tio kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer behandlas i linje med aktuell forskning – och tillgången till rekommenderad behandling varierar kraftigt beroende på var i landet du bor.

Det här är helt oacceptabelt. Därför lanserades #gemigtid, för att alla med spridd bröstcancer ska ha rätt till bästa möjliga behandling och få mer tid att leva.

Bröstcancerförbundets ordförande Susanne Dieroff Hay berättar om uppropet.

Var du bor ska inte avgöra hur lång tid du har kvar

Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundets ordförande

Fakta om uppropet

  • Alla i Sverige har rätt till vård på lika villkor. Trots det är skillnaderna stora mellan vilka behandlingar som erbjuds i de olika regionerna.
  • Syftet med uppropet är att alla kvinnor med spridd bröstcancer ska få bästa möjliga behandling, så att fler får mer tid att leva.
  • Ju fler som tar ställning mot den ojämlika vården, desto större är möjligheten att vi tillsammans kan få socialminister Lena Hallengren och landets regionpolitiker att ta större ansvar – så att alla kvinnor med spridd bröstcancer får tillgång till bästa möjliga behandling.
  • #gemigtid är ett samarbete mellan Bröstcancerförbundet och Pfizer Sverige.
Skriv under här

”Hon om någon hade varit värd mer tid”

Bröstcancerförbundets ambassadör Patrick Ekwall förlorade sin fru Hannah i spridd bröstcancer 2021

”Jag drömmer om att se barnen ta studenten”

Flora Sekulovska lever med spridd bröstcancer.

Fakta om spridd bröstcancer och behandlingarna

Om spridd bröstcancer

  • Varje år får 1 500 kvinnor i Sverige diagnosen spridd bröstcancer, vilket betyder att cancern spridit sig från tumören i bröstet till andra delar av kroppen.
  • Spridd bröstcancer går inte att bota, men sjukdomens utveckling kan i många fall bromsas genom rätt behandling.
  • Omkring 5 500 kvinnor lever i dag med spridd bröstcancer, men bara var fjärde kvinna med spridd bröstcancer lever fem år efter diagnos.

Om behandlingarna

  • CDK 4/6-hämmare som tas i kombination med hormonell behandling kan bromsa sjukdomens utveckling för vissa typer av spridd bröstcancer.
  • Endast 40 procent av de aktuella patienterna i Sverige fick påbörja behandlingen under 2020, trots att det rekommenderas i det nationella vårdprogrammet för metastaserad (spridd) bröstcancer.

#gemigtid är ett samarbete mellan Bröstcancerförbundet och Pfizer Sverige.

Läs mer om spridd bröstcancer

7490 namnunderskrifter överlämnades till socialminister Lena Hallengren

7490 namnunderskrifter överlämnades till socialminister Lena Hallengren

Läs om det här
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss