Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Årsredovisningar

Här hittar du våra verksamhetsberättelser och årsredovisningar från och med 2008.

Ett förändringens år

Bröstcancerförbundets arbete 2018 kan sammanfattande beskrivas i ett ord – förändring. Året har präglats av implementeringen av kongressens beslut 2017 som innebar byte av namn och grafisk profil för hela organisationen. Förbundets- och tillhörande föreningars namnbyte och profil har medfört att vi nu tydligare visar att vi arbetar inom en och samma organisation, vilket ger oss en tydlig och stark röst. Stora systembyten, som medlemsregister, ny webbplats och anpassningen till den nya personuppgiftslagen har krävt stort tålamod av våra lokala bröstcancerföreningar. Året 2018 visade att vi tillsammans utmanar svårigheter och når nya mål.

Vår mission: Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård, har stått i fokus för Bröstcancerförbundets påverkansarbete 2018. Tidig upptäckt och vikten av självundersökning var förbundets prioriterade fråga under kampanjmånaden Rosa Oktober och vår uppdaterade app, Klämdagen, fick stor spridning. Frågan om snabbare introduktion av nya läkemedel har också stått i fokus, något som diskuterades genom producerade filmer, rapporter och vid rundabordssamtal i Almedalen.

Behovet av att träffa medsystrar som delar liknande erfarenheter är fortfarande ett starkt motiv till att gå med i en bröstcancerförening. Det förenar oss med förbundets grundare som utgick från just det behovet för drygt 35 år sedan. I dag är kanalerna många som erbjuder erfarenhetsutbyte, men det mänskliga mötet är fortfarande förbundets och lokalföreningarnas kärna, något som också speglas i denna årsredovisning.

#alltidrosa hälsningar

Susanne Dieroff Hay, ordförande

Marit Jenset, generalsekreterare

Förändringens år 2018

Årsredovisning2018_stor.jpg

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018

Ladda ner

Äldre verksamhetsberättelser och årsredovisningar:

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss