Årsredovisningar

Här hittar du Bröstcancerförbundets verksamhetsberättelser och årsredovisningar från och med 2008.

40 ÅR I BRÖSTCANCERBERÖRDAS TJÄNST!

Bröstcancerförbundet firade 40-årsjubileum 2022. 40 år av framgångsrik forskning och utveckling för ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. 40 år i bröstcancerberördas tjänst med fokus på stöd och gemenskap, information och förbättringar inom bröstcancervården. Bröstcancerförbundet har tillsammans med våra medlemmar, lokala bröstcancerföreningar, samarbetspartners och generösa givare under dessa 40 år ökat allmänhetens kunskap om bröstcancer och inte minst fortsatt arbeta med att överbrygga det stigma som tidigare var förknippat med en bröstcancerdiagnos.

Jubileet firades med ett forskningsseminarium där vi blickade både bakåt och framåt. Vi är mycket nöjda med vad vi som förbund har åstadkommit så här långt, men det finns fortfarande utmaningar inom bröstcancervården som vi inte släpper taget om. Tidig upptäckt, rätt diagnos och rätt behandling i rätt tid är avgörande. Det handlar inte bara om att överleva utan också att överleva med god livskvalitet. Uppföljning, återhämtning och rehabilitering prioriteras ofta bort i ekonomiskt kärva tider. Här finns mängder av frågor för Bröstcancerförbundet att arbeta med de kommande åren.

Forskningen ligger våra medlemmar varmt om hjärtat. Det var därför fantastiskt att, i samband med 40-årsjubileet, dela ut ett rekordanslag till bröstcancerforskningen. Hela 18 miljoner kronor! Tack vare generösa givare och testamentorer, trogna samarbetspartners och kreativa ambassadörer har våra intäkter fördubblats de senaste åren. Forskningsutdelningen nästan fördubblades från drygt 7 miljoner kronor 2020 till nära 13 miljoner kronor 2021. Vi är mycket stolta över forskningsutdelningen 2022 på 18 miljoner kronor och hoppas att våra givare delar stoltheten med oss. Stort och varmt tack till alla som under året har gett en gåva, testamenterat till oss, engagerade företag och samarbetspartners.

Det största tacket går ändå till våra medlemmar. Utan engagerade medlemmar är vi inget förbund. Det engagemang som läggs ned i våra lokala bröstcancerföreningar är ovärderligt och har utgjort stommen i vårt arbete under de gångna 40 åren. Vi fortsätter vårt gemensamma arbete för att uppnå vår vision, ingen ska drabbas av bröstcancer, vår mission, alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård och inte minst vårt medlemslöfte, ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

#alltidrosa hälsningar

Susanne Dieroff Hay
Förbundsordförande


Marit Jenset
Generalsekreterare

40 år i bröstcancerberördas tjänst!

ÅR 2022

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022

Ladda ner

Äldre verksamhetsberättelser och årsredovisningar:

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss